Det internasjonale havforskningsrådet ICES har anbefalt å fiske 794.920 tonn makrell i år. Om man legger 12–13 kroner kiloet til grunn for beregningen, handler det om makrell verdt rundt 10 milliarder kroner for fiskerne rundt Nord-Atlanteren.

Norge forsynte seg i fjor av rundt en tredjedel av anbefalt totalkvote. Mens det har vært inngåtte trepartsavtaler, har Norge fått anslagsvis 22,5 prosent av totalt anbefalt makrellfiske fra ICES, med fri gjensidig sonetilgang til britisk sone.

Sonetilhørighet til grunn

Den norske forhandlingslederen, Ann Krist Westberg i Nærings- og fiskeridepartementet, velger å gi noen korte svar på epost til Fiskeribladet gjennom sin kommunikasjonsavdeling.