Skal de største fiskefartøyene fortsatt få fiske torsk innenfor firemila og grunnlinja? Eller skal de av hensyn til både kysttorsk og sjarkflåte jages lenger til havs?

Det er to av spørsmålene som de siste ukene har blitt heftig diskutert i fiskerinæringa, etter at Fiskeridirektoratets forslag om havdeling ble sendt på høring.

– Industrien utelatt

Mandag var siste frist for å komme med innspill. Totalt har Fiskeridirektoratet fått inn 23 høringssvar. Stortinget har allerede bestemt at det skal komme innstramminger. Målet