Pelagisk Forening opplyser på sine nettsider mandag at trepartsforhandlingene mellom Norge, Island og Grønland starter i dag opp på Island.

Pelagisk Forening er med i forhandlingsdelegasjonen som skal møtes fysisk i Reykjavik.

- På agendaen står faste poster som forvaltningsspørsmål og utveksling av fangststatistikk, uttaler Lena Brungot, som deltar for Pelagisk Forening.

I tillegg blir det det orientert om de siste forskningsresultat og kvoteråd.

Forhandler i to dager

- Island har informert partene om at kontrolltiltakene med registrering av fartøy for lisensiering vil bli gjenopptatt, og den viktigste oppgaven i denne sammenheng vil være å få avklart hvilke krav og forventninger som stilles til slik registrering. Det er viktig at det blir klarlagt hva som tilstrekkelig og hvordan en slik registrering skal gjøres i praksis, sier Brungot i på Pelagisk Forenings nettsider.

Forhandlingene skal gå over to dager, og er forventet avsluttet onsdag ettermiddag.