Det har vært god fart i fisket den siste uka, til påske å være, med økning i torskelandingene