Den norske ringnotflåten har i all hovedsak avsluttet kolmulesesongen med trålfiske etter kolmule i internasjonalt farvann og EU-sonen etter at det kom i sted en fiskeriavtale mellom