Tidligere skrev Fiskeribladet at hvalfangerne har hatt den beste start på sesongen på over 20 år. Mye tyder på at den gode fangsten har fortsatt.

Flere av hvalfangerne har avsluttet sesongen, deriblant «Fiskebank I», som la til kai i Tromsø onsdag. Hvalfangerne skjøt 33 dyr på sin siste tur til Finnmark. Til sammen har Smøla-båten levert kjøtt fra 80 vågehval.

– Dette er den beste sesongen vi har hatt, sier Svein Hugo Torset, skipper og skytter på «Fiskebank I».

Han legger til at kvaliteten på kjøttet er god.