I forrige uke ble det tatt 35 vågehval, fordelt på syv fartøy.

Hvalfangstsesongen startet 1. april. Så langt er det skutt 432 vågehval, mens det i fjor på samme tid var skutt 418 dyr. Det går frem av Råfisklagets rapport Fisknytt for uke 24.

For 2022 er det satt en litt lavere kvote enn tidligere i år, totalkvoten er i år 917 dyr mot 1278 dyr, som kvoten har lagt på de siste fire årene.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den skal gi sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

I 2021 var det 15 fartøy som deltok i vågekvalfangsten. Fangsten var på 577 dyr, som var en oppgang fra 503 kval året før.