– Det er viktig med dialog i næringen for å sikre forsyninger og arealer, begynner Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.

Geir Ove Ystmark er klar i sin tale om at sjømat må prioriteres i fremtiden og at fiskerinæringen må bli sterkere rundt regjeringsbordet.

Sjømat må prioriteres

Leder av Troms Høyre, Geir Inge Sivertsen er er enig med Ystmark i at sjømat skal prioriteres i kampen om areal.

– Vi må samarbeide om å forvalte sjøarealene, sier han.

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mener det er viktig å skape trygghet for fiskerne, og at de ikke skal bli taperne i kampen om sjøareal.