Styret i Husøy Grendeutvalg som drifter Husøydagene har besluttet å avlyse Husøydagan 2021. Dette med bakgrunn i de siste tids arrangementer, hvor det har vært påvisning av Covid smitte til tross for strenge tiltak og hurtigtester. Styret ønsker