Det opplyser nemnden i en uttalelse. Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. I fjor ble 6000 pukkellaks tatt ut i 30 vassdrag.

Fjordfiskenemnda mener at sjøfasen for pukkellaks må vies langt større oppmerksomhet. Tiltakene for å ta ut pukkellaksen er i hovedsak rettet mot elvene, og derfor ønsker de å søke kunnskap, innovasjon og å gjøre forsøk også i sjøen.

– Å hindre at pukkellaks kommer opp i elvene for å gyte er svært vesentlig for å ivareta det lokale kystfisket og det materielle grunnlaget for samisk kultur, der laksefiske er en bidragsyter av betydning, heter det i uttalelsen fra Helga Pedersen & Co.