Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides her til lands. Utvalget ble lansert da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte Tromsø tirsdag.

– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og består av følgende medlemmer:

 • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø) (leder)
 • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)
 • Ørjan Nergaard, tidligere Lerøy Båtsfjord og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)
 • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)
 • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)
 • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)
 • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)

I meldingen opplyses det at utvalget skal vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling, økt bearbeiding i Norge, og at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser.

«Vurderingene skal ta utgangspunkt i at markedet stiller stadig større krav til bærekraft og hvilke muligheter dette gir for norsk sjømatindustri», står det i meldingen.Utvalgets mandat

Mandatet til utvalget er som følger:

 • Vurdere muligheter for grønn omstilling og tilrettelegging for framtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien, med særlig vekt på bearbeidingsleddet.
 • Foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge, og vurdere hvilke konsekvenser foreslåtte tiltak vil få for (1) total verdiskaping i sjømatnæringen, og (2) sysselsetting og bosetting i kystsamfunn med vekt på helårlige lønnsomme arbeidsplasser.
 • Gjennomgå de siste års utvikling i sjømatindustrien med vekt på teknologi, innovasjon, eierskap og struktur, og på hvordan gjeldende rammevilkår har bidratt til denne utviklingen.
 • Kartlegge hvilke strukturer, regelverk og drivere som påvirker og vil påvirke sjømatindustriens rammevilkår og bearbeidingsgraden av fisk i Norge fremover
 • Næringsorganisasjonene skal gi innspill til utvalget underveis gjennom en egen referansegruppe.