Interesseorganisasjonen Hun Fisker hadde sin første samling i Tromsø i forrige uke. Det var et møte hvor deltakerne fikk fortalt om sine erfaringer og ikke minst stilt spørsmål de trolig hadde vegret seg for med mannlige kolleger til stede.

Under samlingen hadde de blant annet besøk av Likestillings- og diskrimineringsombudet som etter avsløringene om at fiskere ble seksuelt trakassert av mannlige kolleger, startet et samarbeidsprosjekt for å få bukt med problemet.

– Dette var kanskje det vi brukte minst tid på.