– Det er på tide å legge vekk den gamle tankegangen gjennom hundrer av år, at folk dør på sjøen. Havet gir og havet tar. Vi må komme oss videre, seks dødsfall i året i fiskeri er altfor høyt. Kanskje tiden er inne for å sikte oss mot null skadde og døde innen fiskeri, sier Olve Grotle.

Han sitter i næringskomiteen, og er Høyres fiskeri- og havbrukspolitiske talsperson. Han peker på tall fra Sjøfartsdirektoratet som viser at av drøyt 11.000