Under økosystemtoktet i Barentshavet ble det gjort gode registreringer av lodde. Derfor mener norske og russiske havforskere at det er forsvarlig å fiske opptil 196.000 tonn lodde i 2024.

Det skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Toktresultatene viser at det er 3-åringene, altså 2020-årsklassen, som bidrar mest til den modnende bestanden som det kan høstes fra. Samtidig er det flere 4-åringer enn det har vært siden 1980, som også bidrar vesentlig til den modnende bestanden, sier havforsker Georg Skaret.

Georg Skaret sitter i den norsk-russiske forskergruppen som gir kvoterådet. Foto: Gunnar Sætra

Mengden lodde i russisk sone i fjor var ukjent som følge av tekniske problemer med det russiske fartøyet som skulle på tokt. Den manglende dekningen på russisk side førte til større usikkerhet, noe som ble reflektert i rådet som ble gitt for 2023. Datagrunnlaget for kvoterådet i år hadde russerne god dekning for ifølge Skaret.

For to år siden var 2019-årsklassen den mest tallrike som noen gang er målt. Men vekt og lengde både for denne årsklassen og for 2020-årsklassen, var i fjor blant de laveste noen gang målt.

– Også årets målinger viser lav lengde og vekt ved alder for både 2-, 3- og 4-åringer som indikerer svak vekst, trolig som følge av konkurranse om føden, sier Skaret.