Antallet redningsoppdrag er økende og arbeidsoppgavene for en allerede presset bemanning stiger, forteller Asbjørn Viste til Fiskeribladet.

– Vi har altfor få folk ansatt i forhold til oppgavene vi er satt til å gjøre. Vi står i spagaten, sier han.

Han er hovedtillitsvalgt for Hovedredningssentralens (HRS) ansatte i Nord og Sør.

Når Fiskeribladet ringer, opererer Viste som vakthavende redningsleder ved avdeling Sør i Stavanger. Hovedredningssentralen har også en avdeling i Bodø.