«Einar Erlend» og det russiske pelagiske fabrikkskipet, «Zvezda Murmana» meldte inn og leverte sine fangster fra fiske utenfor Lofoten, men islandske «Vilhelm Thorsteinsson» tok sin store sildefangst på nordøstkysten av Island.

Prisene kan tyde på at det går mot en bra prishøst i det store fisket etter NVG-sild som man når står foran. «Vilhelm Thorsteinsson» fikk gode 8,45 kroner kilo for sine tre innmeldte trålfangster av stor islandssild, kjøpt av Grøntvedt Pelagic.

Storsild fra Island til god pris

Silda fra den islandske stortråleren var på rundt 400 gram, noe som betyr stor gruppe 1 sild i høy prisklasse.