Forrige fredag gikk fristen ut for å komme med innspill til kvotemelding 2.0. Regjeringa har bedt om tilbakemeldinger på fire problemstillinger, som alle blir sentrale i den kommende stortingsmeldingen.

Det handler både om hvilke rammevilkår sjarkflåten skal ha fremover, om gruppeinndeling i kystfiskeflåten, de dynamiske kvotestigene og det som debatteres mest i næringen akkurat nå:

Hvordan strukturkvotene skal fordeles tilbake til fiskeflåten etter hvert som tidsbegrensningene utløper.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Vidar Ulriksen, sier de nå skal gå gjennom alle høringsinnspillene til kvotemelding 2.0.