Trellevik som sitter i energi- og miljøkomiteen, er bekymret for ulike konkurransevilkår mellom norske fiskere og fiskere i EU. Han trekker blant annet fram rekefiskerne. Men også annet fiske i Nordsjøen som har slitt med lønnsomheten allerede før høye drivstoffpriser ble et stort problem.

Lavere andel av totalkvoten

– Hvis vi sammenligner situasjonen for norske og danske fiskere, så har ikke danskene CO₂-avgift på fiskebåter. De har også innført kompenserende tiltak for høye drivstoffpriser.