Han var en av 14 studenter som var med «Hermes II» på fisketur i