Det skriver Havforskningsinstituttet, i den første underveisrapporten fra makrelltoktet, som kom mandag.

Dette er det andre året fartøyene er på tokt i løpet av en fireårskontrakt. Etter seks døgn har forskerne dekket området mellom Norskekysten og Shetland, vestover inn i Færøysk sone og nord til 64-grader nord.

«Bortsett fra to dager med kuling har været og fremdriften vært god», skriver Havforskningsinstituttet.

Her har forskerne fanget makrell og sild (kilo) i 30 minutters overflatehal. Foto: Havforskningsinstituttet

Parasittundersøkelser

Utenlandske båter bidrar for å kartlegge områdene rundt Island, Nordsjøen og øst av Grønland sammen med de norske båtene.

Forskerne undersøker også kudoa parasitten som gjør fiskekjøttet om til en flytende, geléaktig masse etter at makrellen er død.

– Vi tar 25 fisk i fangstene for undersøkelser av parasitten, skriver toktleder Maria Tenningen til Fiskeribladet.

20 stasjoner

Forskerne har vært på 20 forhåndsbestemte posisjoner og trålt 30 minutter i overflaten. De tar også plankton- og vannprøver.

Fangstene av makrell har variert mellom 60 og 4000 kilo. Gjennomsnittsvekten på fisken i de ulike fangstene har vært på mellom 260 og 496 gram.

«Den største makrellen har vi funnet i områdene vest for 2 grader», skriver forskerne.

Totalfangstene av norsk vårgytende sild har vært mellom 0 og 870 kilo. Gjennomsnittsvekten på fisken i de ulike fangstene har vært mellom 199 og 287 gram. Forskerne har også fanget ett til to år gammel kolmule etter ekkoloddregistreringer på 150 til 300 meter dyp.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.
Mannskap på det innleide forskningsfartøyet fartøyet «Eros». Foto: Havforskningsinstituttet
Forskerne har godt vær og god fremdrift. I fjor ble toktet forsinket av dårlig vær. Foto: Havforskningsinstituttet
Forskerne undersøker også kudoa parasitten i fiskekjøttet. Foto: Havforskningsinstituttet