Av totalkvoten på 6725, har seks fartøy landet 208 tonn snøkrabbe så langt, og «Northeastern» er en av