Det har lenge vært kjent at det var det store norske fisket av makrell i britisk sone de siste årene, som gjorde at