Over hundre fartøy er nå i gang i det som er årets andre periode av kystflåtens direktefiske etter blåkveite.