Det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding mandag ettermiddag. Direktoratet forteller i meldingen at det måtte foreta loddtrekning, da det var flere søkere som oppfylte vilkårene for tildeling.

«Det var i alt 58 søkere, 8 kvinner og 50 menn. Av de 58 som søkte fant vi at det var 49 som innfridde vilkårene for å være med i trekningen, 7 kvinner og 42 menn», skriver direktoratet i meldingen.

Her er de som fikk kvote:

  • Aili Johansen, Nesseby kommune
  • Inger-Marie Høyland Kleppe, Øygarden kommune
  • Heidi Fredheim Jensen, Vardø kommune
  • Hans-Isak Leithe Røsvik, Giske kommune
  • Bjarte Gunnarsjaa Harkestad, Oslo kommune
  • Nils Henrik Møgster, Tromsø kommune

Ordningen innebærer at unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62-graden, makrell og sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.