Havforskerne om bord i «Johan Hjort» er på tur til land, og i mål med årets skreitokt. Fredag ettermiddag var også skreikartet klart, og det er et ganske annerledes kart enn det som ble presentert i fjor.

Skreitoktet

Siden den litt forsinkede oppstarten har forskerteamet på «Johan Hjort» undersøkt kyststrekningen fra Tromsø til innerst i Vestfjorden for med tråling, akustikk, målinger og håvtrekk.

Mengden torsk måles i hovedsak med et ekkolodd som sender lydbølger av ulik frekvens ned i vannet og beregner fiskevolum ved å tolke ekkoet som kommer tilbake.