Kippe sikter til at det opp gjennom årene har kommet til flere næringsinteresser på havet som fiskerinæringen har måttet forholde seg til. Han trekker fram olje- og gassnæringen som et eksempel.

Norwea

Norwea er en interesse og bransjeorganisasjon som fremmer fornybar elektrisitetsproduksjon, blant annet havvind.

Fiskerinæringen, representert med blant annet Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, har ved flere anledninger sagt at de er skeptiske til den voldsomme iveren det har vært den siste tiden for å satse på havvind.