Alvestad kommer fra Bokn, en kommune i Rogaland som består av tre bebodde øyer og 123 småøyer og holmer. Bokn har både jordbruk og fiskeri. Sistnevnte er det 23-åringen har interessert seg for de siste årene.

Den unge fiskeren har gått fiskerfagskole og vært lærling i to år på en tråler som heter «Vikingbank». Den tilhører Cetus AS.

Styrmann på industritråler

Alvestad har også gått styrmannsskole og jobber nå som styrmann om bord i faren sin industritråler «Håflu», som eies av Håflu AS.