Norges Fiskarlag melder at Havtrygd har opprettet et stipend som tildeles personer som ønsker å ta utdanning eller etterutdanning knyttet til fiskeryrket. Søknadsfrist er 31. oktober.

Stipendet fra forsikringsselskapet Havtrygd tildeles søkere fra Stad og sørover som ønsker å ta utdanning/etterutdanning, eller er under utdanning innen fiskeryrket, viser Fiskarlaget til.

Totalt har Havtrygd satt av 50.000,- til formålet. Dette fordeles pr. år og fordeles til søkere som oppfyller kravene.

Av søkere prioriteres yngre personer som ønsker å satse på en arbeidsplass om bord på en fiskebåt. For søkere som går i den videregående skolen vil de som går på VG2 bli foretrukket.

Etablerte fiskere kan søke stipend til etterutdanning og kompetansegivende utdanning/kurs, opplyser Fiskarlaget.