Det skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. Prøvefisket er en videreføring av kartleggingsfisket i 2019 og 2020. Vi har kartlagt i hvilken del av Jan Mayen-sonen det finnes torsk, at den gyter