Forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet sier at fiskernes observasjoner av store mengder med gytemoden skrei nå på Malangsgrunnen, kan ha blitt fanget opp av havforskernes vintertokt med Johan Hjort. Et tokt som ble avsluttet like før skreitoktet tok til i mars.

Flere tokt

Fiskerne har meldt at de fanger store mengder med gytemoden skrei nå på Malangsgrunnen, og mener forskerne ikke får med seg en endring i gyteatferd til torsken. En gyting som skjer stadig lenger nord, etter deres mening.