Havforskerne mer enn dobler kvoterådet på kysttorsk i nord, men mener likevel det er behov for strengere reguleringer

Det er utarbeidet en ny forvaltningsplan for den nordligste delen av kysttorskbestanden, noe som har ført til en kraftig oppjustering i kvoterådet.

Kysttorsken er under press, men ikke så mye som forskerne først trodde. Det er likevel behov for strengere reguleringer, mener de. Her er Rudolf Nilsen i sving ved Træna.
Kysttorsken er under press, men ikke så mye som forskerne først trodde. Det er likevel behov for strengere reguleringer, mener de. Her er Rudolf Nilsen i sving ved Træna.Illustrasjonsfoto: Lena Knutli
Publisert 15. June 2022, kl. 10.17Oppdatert 16. June 2022, kl. 09.07