Utenfor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark, anbefales det fortsatt fritt fiske av kongekrabbe, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Totalt sett er krabbebestanden på samme nivå som året før, viser årets kongekrabbetokt, som ble gjennomført i høst.

Omtrent som før

– Resultatene fra toktet viser en forskjell i utviklingen mellom øst og vest: Porsangerfjorden viser en nedgang, mens Varangerfjorden har mer krabbe enn i 2020. Når vi legger disse dataene inn i bestandsmodellen, kommer vi frem til en rådgivning som er tett på fjorårets, sier bestandsansvarlig for kongekrabbe, Carsten Hvingel, i meldingen.

Resultatene fra toktet tyder på at trykket i det frie fisket har vært stort nok til at bestanden holdes på et lavt nivå utenfor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.

Følger med

– Men enkeltkrabber vil fortsatt kunne «unnslippe» fisket i det frie området vest for Nordkapp og gi opphav til nye lokale populasjoner lenger vest og sør. Det er rapportert om jevnlig om fangst av enkeltkrabber lenger vest både i Finnmark og Troms, sier Hvingel.

Larver kan også spre seg med strømmen mot nord i retning Bjørnøya og Svalbard, og de forsker nå på om det er en reell risiko for at kongekrabben kan spre seg dit.