Den årlige ombordfrystkonferansen i Ålesund tar pulsen på en utvikling som er spekket med innovasjon og utvikling.

Optimar er en av industribedriftene som viser vei til økt verdiskaping i fiskeflåten gjennom mer automasjon. Markedssjef Viggo Breivik i Optimar gjør klar for å mønstre på roboter på det nykonstruerte pakkebordet til Optimar.

Pakker ni kilo filet i minuttet

– Hver robot pakker 30 fileter, eller ni kilo, i minuttet. En robot erstatter to pakkere. Det automatiske pakkebordet er tilpasset både line- og trålflåten og kan pakke både rundfisk og fileter.