Det opplyser Trond Ottemo, sjef for reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet, til Fiskeribladet.

Fiskeridirektoratet sendte nylig forslag om havdeling og kysttorskvern ut på høring. 16. januar går fristen ut for å komme med synspunkter på flere av tiltakene, som gjelder større fartøys muligheter til å fiske innenfor grunnlinja og firemilsgrensen. Målet er ifølge direktoratet å iverksette tiltak allerede før den kommende skreisesongen er i gang for fullt.

Flere i næringen har reagert på både kort høringsfrist og kjapp implementering når det gjelder havdeling.