Da «Julie Pauline» ble hentet hjem til Norge før nyttår, kraftig forsinket, stilte næringslivet i Måløy opp. Nå er Båtsfjord-rederiet Vidjenes omsider i mål, og ser frem til å få nybåten i fiske.

– Blir katastrofe

Selv om rederne gleder seg over at båten nå omsider er fiks ferdig, frykter de konsekvensene dersom havdelingsforslaget til Fiskeridirektoratet blir en realitet. Direktoratet vil ha alle fartøy over 28 meter utenfor firemila i fisket etter torsk, sei og hyse. Saken skal om kort tid avgjøres i Nærings- og fiskeridepartementet.