15-meteringen til Gaut Andreas og Gaut Harald Gautesen fra Røvær i Haugesund meldte inn 30 tonn låssatt makrell ute i Vestfjorden. Denne innmeldingen ble fulgt opp med ytterligere