15-meteringen til Gaut Andreas og Gaut Harald Gautesen fra Røvær i Haugesund meldte inn 30 tonn låssatt makrell ute i Vestfjorden. Denne innmeldingen ble fulgt opp med ytterligere tre låssatte fangster fra samme område i løpet av en time etterpå. Det var «Bogaskjær» 18 tonn, «Togny» 8 tonn og «Kavholm» med 3 tonn som var med på å sette i gang sommerens makrellfiske nordpå i år.

Siden fangstene ble tatt midt ute på Vestfjorden, var makrellen låst i ventemerder noen timer før den ble pumpet om bord med kurs for levering.