Sjøtjenesten i direktoratet har ifølge en pressemelding fått flere meldinger om hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.

Forventer bruk

De ber derfor fiskeflåten om å vise større aktsomhet i fisket med snurrevad. Fiskerne oppfordres også til å bruke fangstbegrensingssystem for å hindre at fangstene blir uhåndterlige.

– Vi forventer at alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet, bruker fangstbegrensningssystemet for å ivareta egen sikkerhet, fangst og kvalitet, sier Rolf Harald Jensen, sjef for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste i pressemeldingen.

Områdene det dreier seg om er Breivikfjorden og i Vest-Finnmark, opplyser Jensen til Fiskeribladet.

– Vi har fått fire-fem tilbakemeldinger fra fiskere som har opplevd dette og fra folk på feltet som har observert det.

Uaktsomt å ikke bruke

Fangstbegrensningssystemet gir mulighet til å kontrollere fangstmengden.

– Fangstbegrensing er valgfritt, men når man har dette systemet tilgjengelig, og velger å ikke bruke det, anser vi det som uaktsomt dersom man tar fangster som fører til sprenging og neddreping av fisk, sier Jensen.

Videre sier han at fangstbegrensningspåbudet som var et tema i fjor, er ute på høring nå.

– Jeg tror ikke forslaget er veldig konkret og det er ikke veldig ulikt det som var i mars i fjor, uten at jeg kan si det med sikkerhet. Men det er en forvaltningsmulighet.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har registrert flere enkeltfangster på 70–80 tonn torsk.

– Det er fiskernes ansvar å sørge for at de unngår slike hendelser. Sjøtjenesten og Kystvakten vil være til stede på feltene for å kontrollere at dette går riktig for seg, sier Jensen i pressemeldingen.