For et par uker siden presenterte departementet sin strategi for bedre likestilling i fiskeriene i Ålesund. Der møtte fiskeriministeren blant andre Vilde Oskarson, som fortalte om hvilke utfordringer småbarnsmødre i næringa kan stå overfor.

Blant tiltakene i strategiplanen er en bevilgning på 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i næringa.

Holdningsskapende arbeid

Nå har departementet åpnet for å søke på tilskuddsordningen. Som eksempel på hva som kan kvalifisere til støtte nevnes organisasjoner som driver med kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri- og sjømatsektoren.

– Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og vil med denne støtteordningen legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding torsdag.

Lav kvinneandel

Statsråden sier i pressemeldingen at det ikke er noe som fysisk hindrer kvinner i å bli fiskere, men at næringen fortsatt har en jobb å gjøre når det kommer til holdninger. Statsråden viser til at selv om stadig flere søker fiskeriutdanning, er det fortsatt er få kvinnelige fiskere og en lav andel kvinner i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag.

Fristen for å søke midler er 31. november i år, og søknadene vil ifølge departementet vurderes samlet etter søknadsfristen.

Følgende tiltak vil bli prioritert:

  • Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.
  • Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.
  • Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.
  • Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling.