Onsdag kveld 1. mars, mistet den 80 meter lange tråleren tilhørende Nergård-konsernet all motorkraft og braste inn i et kaianlegg i Rystraumen sør av Tromsøya. Nå er tråleren i fiske etter hyse på eggakanten vest av Ringvassøy – dit den var på vei da den fikk «blackout» og mistet all framdrift.

Tråleren «Senja» ble overlevert til Nergård Havfiske februar 2020. Foto: Nergård Havfiske (arkiv)

– «Senja» er i fiske igjen, de gikk ut allerede forrige mandag, bekrefter Kenneth Holmøy.

Holmøy er daglig leder i rederiavdelingen i konsernet, Nergård Havfiske, og er tydelig lettet over at årsaken til at «Senja» mistet framdriften er både funnet og rettet.