Aldri har omsetningen vært større, eller fangstene så store i løpet av en uke.

Til sammen ble det fisket 192 tonn kveite til en verdi av 11,6 millioner kroner i Norges Råfisklags distrikt i forrige uke.

– I hele måleperioden, fra 1995 til 2023, har vi aldri hatt høyere fangst av kveite i løpet av en uke, melder Råfisklagets omsetningsavdeling i sin ferskeste rapport om fiskeriene i nord.

Den forrige ukerekorden ble satt samme uke i fjor. Da ble det levert 182 tonn kveite til en verdi av 10,3 millioner kroner.

Har bedt om kvoter

Fiskeribladet har tidligere skrevet at fiskernes organisasjoner i nord er svært bekymret over høyt fiskepress på kveita. Både Norges Kystfiskarlag, Bivdu og Nord Fiskarlag har bedt om at det innføres fartøykvoter.

– Vi får rapporter om at fiskerne legger ned mye mer innsats per kilo kveite nå, enn de gjorde for noen år siden. Selv om landingene øker, er det trolig mindre kveite i havet. Det haster å få gjort noe, sa Kystfiskarlagets leder, Tom Vegar Kiil, til Fiskeribladet i midten av november.

Siden er det slått nye rekorder. Dette til tross for at myndighetene strammet inn i sommer, da det ble innført nye reguleringer i det åpne kveitefisket i nord. Disse kom etter bekymringsmeldinger fra flere hold, om økt fangstinnsats og et stadig mer effektivt direktefiske i enkelte områder.

– Liten effekt

Med de nye reguleringene ble minstemålet økt, det ble stilt krav om innrapportering av bruk og det kom nye redskapsbegrensninger. Garnbåtene kan ikke bruke mer enn 150 garn, mens linebåtene kan vatne 1200 krok per døgn, der samlet lengde på liner ikke kan overstige 15.000 meter.

Kystfiskarlaget mener reguleringene har hatt liten effekt. Det skriver de i en henvendelse sendt til Fiskeridirektoratet i november. De mener dette skyldes feilslåtte reguleringer og manglende kontroll av fisket.

«De innførte krokbegrensningene har i praksis ikke ført til en innstramming av fisket noe som resulterer i at små områder utarmes med ukjente konsekvenser for kveitebestanden», hevdes det i brevet.

Første forslag fra direktoratet var en grense på maksimalt 500 krok per døgn for linebåtene. I Nærings- og fiskeridepartementet ble begrensningen til slutt satt til 1200 krok per døgn.

Fisket 600 tonn i november

Ifølge Råfisklagets statistikkbank ble det i november fisket hele 607 tonn kveite til en snittpris på 81 kroner kiloet.

  • Det er i Vest-Finnmark det fiskes mest, og betales best. I november ble det landet 212 tonn kveite hos kjøpere i regionen, og det til en snittpris på 88,18 kroner.
  • I Troms ble det i november landet 181 tonn kveite til en snittpris på 79,53 kroner.
  • Hittil i år er det omsatt totalt 2697 tonn kveite gjennom Norges Råfisklag. Fjoråret endte på 2919 tonn.