Torskefisket på snurrevad slo til 10. januar og fiskeren fra Lista fikk tre gode turer i løpet av en uke. De ga i alt 1947 kilo torsk for det lokale mottaket Sjø fisk og skalldyr på Borhaug på Lista.

– Jeg kjøpte en torskekvote, men den ble bare på åtte tonn og jeg prøver å få den fine fisken. Det er små kvoter på torsken og jeg håper på en økning. På fiskeplassene ved Lista er det mye småfisk og det ser ut til å være god rekruttering på torsken, opplyser Bergersen til Fiskeribladet.