Han har som mål å dekke behovet av juletorsk i Kristiansand-området.

– Spisevanene har endret seg, og interessen for torsk på julaften er blitt noe mindre – tiden vil vise om det blir slik i år, sier Reidar Fredriksen hos Reinhartsen i Kristiansand.

Mange har torsk andre dager i julen, og planen deres er å selge om lag 10 tonn torsk i løpet av desember.

– I butikken er det foreløpig noe å stille, men både bestillinger på torsk og salg øker fra 10.