- Fisket er ikke så sprekt. For noen båter blir det trolig ikke mer enn 15 til