Det vakte oppsikt da kommunestyret i Bø før jul i 2019 tok et dristig grep i et nærmest desperat forsøk på å snu negative utviklingstrender i en liten kystkommune på yttersida av Vesterålen.

De vedtok å kutte i formuesskatten for å lokke til seg investorer og risikovillig kapital.

– Satt på spissen er privat næringsliv det eneste som kan berge Bø kommune, sa Høyre-ordfører Sture Pedersen til E24 den gang.

Et 20-talls mer eller mindre kjente aktører med store formuer har siden den gang meldt flytting, senest