– Vi så stimen med pigghå komme inn hvor vi hadde merden. Det var sikkert et hundretall pigghå som brøt seg inn i merden for lagring av makrellen. Resultatet ble mye ødelagt makrell og verst av alt ødeleggelser på makrellmerden, sier fisker Arnold Hosøy.

Han driver fiske makrellfiske med not i Austfjorden med «Hosøybuen» og stenger fangstene i merder før de går til levering som åtefri makrell.

Første gang i makrellmerd

– Det som skjedde nå, er ikke vanlig. Vi har hatt problemer med pigghå i brislingfisket, men ikke opplevd at pigghåen har brutt seg inn i makrellsteng som den gjorde nå, sier Hosøy.

– Må dere kassere merden?

– Nei, vi berger den med ny notlin.

Dermed ble det hastelevering av restfangsten på 1500 kilo makrell til Nordhordland Fisk sitt anlegg i Bøvågen.

Leif Bognøy, Nordhordland Fisk Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Stoppes av bifangst

– Problemet med pigghå bare vokser. Mange måtte slutte av fiske tidlig i første halvår fordi de hadde fisket bifangstandelen på 15 prosent med pigghå, som de kan fiske av totalt fangst. Fisker de over, kan det bli inndragning. Flere skal allerede ha fått inndragning, sier kjøper Leif Bognøy på Nordhordland Fisk.

Nå er andre halvår begynt og det betyr at det blir blanke ark, men med så store forekomster havner fiskere fort uti et uføre med overfisket bifangst av pigghå.

– Det spesielle nå er at det er pigghå i alle størrelser, før var det mer en jevn størrelse. Det er den største pigghåen som er best omsettbar, sier Bognøy.

Pigghåen er rødlistet. Store forekomster av pigghå skaper problemer for fiskere med å drive et vanlig fiskeri på andre arter. Foto: Lena Knutli

Kommer med månefaser

Bognøy får også inn merket pigghå som går tilbake til forskerne.

– Hvis det viser seg å være en stor nordlig stamme av pigghå, som mye tyder på, må det forventes at det åpnes for et fiske på arten. Det er ubalansen i naturen med store forekomster av rødlistet pigghå som gjør at fiskerne får problemer med å drive et vanlig fiskeri på andre arter, sier Bognøy.

Fiskerne mener det er vanlig at pigghåen kommer ved månefasene, men har inntrykk av at problemet med mye pigghå er mer konstant nå enn før. At det er mer uavhengig av månefaser.

Laksemerder rammet?

Ubekreftede meldinger går ut på at også laksemerder er blitt angrepet av pigghå som har brutt seg inn. Mens fiskerne fritt kan snakke om problemet med pigghå i makrellmerder, kan det sitte lengre inne for oppdrettere å ta dette opp som et problem, på grunn av at eventuelle pigghåangrep også kan utløse rømming av laks.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, kan ikke love noen snarlig endring i regulering av den rødlistede arten:

– Det ser ut til at pigghåbestanden er i vekst og at bestanden i løpet av de siste ti årene har hatt en positiv utvikling. Det skal gjennomføres en ny bestandsvurdering for pigghå i juni 2022, og nytt råd på bakgrunn av denne metoden vil vanligvis være klar oktober 2022, sier ministeren til Fiskeribladet.

Havforskningen opptatt

Det har ikke lyktes Fiskeribladet å få svar fra Havforskningsinstituttets forskningsansvarlige på pigghå, på grunn av ferie og møtevirksomhet.

Spørsmålene vi ønsker svar på er hvilke råd forskerne vil gi til fiskerne som rammes av pigghåproblemet, om det er forsvarlig med rødlisting av pigghå og hvilke svar de har fått på merkeforsøkene av pigghå.

Fiskeribladet vil oppdatere saken med disse svarene når de kommer.