I sin ukesoppsummering melder Norges Sildesalgslag at det ble meldt inn 27.000 tonn NVG-sild sist uke. Ringnot leverte 12.500 tonn, kystflåten 11.000 tonn og låssetterne 3500 tonn.

Cirka 2700 tonn ble tatt ute i havet, resten kystnært. En del større fangster er tatt i Fugløysundet i rute 403 mellom Arnøya og Vannøy der snittvekten har bikket 300 gram for noen av fangstene. Det står nå rundt 73 000 igjen av kvoten , inkludert flexkvoten. Det er kystgruppen som har mest igjen på årets kvote, skriver Sildelaget.

Leter etter nordsjøsilda

Det ble nesten ikke fisket makrell i uken som gikk. Totalt ble det meldt inn 87 tonn der 30 tonn er direktefangst og resten bifangst av industriflåten. Et par fartøy har vært ute i havet, men det har også vært en del dårlig vær.

1070 tonn nordsjøsild ble meldt inn sist uke - der melder salgslaget at flåten leter mye for å finne silda.

To utenlandske fartøy meldte inn til sammen 600 tonn havbrisling fisket ved den hollandske kysten, 80 tonn hestmakrell ble levert fra Vestlandet og Ryfylke.

Det ble meldt inn 800 tonn kolmule, samt små mengder strømsild og øyepål i uken som gikk.