Den erfarne snurrevadfiskeren fra Borhaug på Lista var fornøyd og den gode fangsten ble tatt i seks-sju hal ved Rauna.

– På denne turen var det stort sett fine forhold for fiske og vi ventet det skulle skje noe på snurrevadfisket ved Rauna. Vi kom ut med den beste fangsten på de to første ukene av sesongen og det er moro når det slår til på snurrevad. På denne tiden gir fisket ut av Lista mest av torsk og ellers blir det noe kolje og lyr.