I løpet av en knapp uke er det meldt inn 5800 tonn nordsjøsild av en total årskvote på drøyt 126.000 tonn. Fangstene er tatt i norsk sone i Nordsjøen. Den norske flåten er