– Hummerfisket er alltid best den første uken og deretter dabber det av. På grunn av mye østlig vind og kuling ble det lite trekking av teiner to uker i november. Tirsdag trakk jeg 30 teiner uten å få fangst og nå er fisket nesten over, opplyser Erling Kristensen fra Korshamn i Lyngdal.

I dette området har hyttefolk og fritidsfiskere fra Lyngdal for lengst tatt teinene på land.

Omtrent som i fjor

– Det har vært mer av småhummer og rognhummer denne sesongen, i noen av mine teiner var det hummer på 13–14 centimeter, og dette er sjeldent og lover godt for fisket. Når det gjelder årets hummerfiske, ble det omtrent som i fjor for min del, legger Kristensen til.

I distriktet til Fiskehav har fiskerne landet 14.715 kilo hummer per 19. november og kvantumet var på 15.056 kilo på samme tid i fjor. Men en del lagrer fangster for levering i desember, og det kan komme inn flere tonn med hummer før årsskiftet.

Godt fiske i Rogaland

– Det ble et veldig godt hummerfiske på Jæren og Sør-Egersund. I Stavanger-området er det klaget på fangstene, men hummerfisket har tatt seg opp i Sør-Rogaland. I årets leppefiskfiske var det småhummer i teinene. Det ser ut til å bli flere gode år for hummerfisket, forteller Torger Torgersen ved Fonn Egersund.

I høst har et godt fiske på Utsira og nordover gitt gode landinger av hvitfisk til Fonn. Kristiansand-båtene «Hellevig», «Sille Marie» og «Piraja» hadde en tur som ga i alt 20,8 tonn og seien utgjorde hovedtyngden i dette kvantumet.

– Hovedtyngden av hvitfisk går til Danmark, legger Torgersen til.

– Ikke langt unna kvoten

Dagfinn Danielsen fra Andabeløy i Flekkefjord er en ivrig deltaker i leppefiskfisket. Han fisket med 70 teiner og er fornøyd med sesongen.

– Jeg fisket mest rundt Andabeløy og Hidra og bergnebb utgjorde hovedtyngden i fangstene. I begynnelsen av sesongen prøvde jeg ved Lista, og der var lite leppefisk å få, forteller han.

Fiskeren fra Flekkefjord fikk veldig lite av berggylt.

– Fisket endrer seg fra år til år, og det var mer berggylt i fjor. På noen plasser ble det mye grønngylt i teinene, men vi får ikke levert grønngylt lokalt. Jeg er imidlertid glad for at oppdretterne tar imot bergnebb og berggylt, og jeg var ikke så langt unna fra å kvoten på 48.000 leppefisk, opplyser Dagfinn Danielsen.