Onsdag i uke 37 ble det meldt inn 14.603 tonn makrell, fordelt på 73 fangster. Det er ikke rekord i kvantum, men en av de beste dagene verdimessig, ifølge Sildelaget.

Salgsleder Kenneth Garvik, Salgsleder, Norges Sildesalgslag, Foto: Norges Sildesalgslag / Roar Bjånesøy

– Det er vanlig med noen store dager på høsten. På samme tid som uken vi er inne i nå, var det innmeldt 64.000 tonn. Alt sammen tatt i Norskehavet til konsum. Det må være en av de beste ukene, ser vi bort ifra på 1960-tallet da det ble fanget store mengder til oppmaling, sier Garvik.

Mindre størrelse

I fjor hadde ikke norske fiskere tilgang på britisk sone. Det har de i år, og stor kyst har muligheten til å ta hele sin kvote i britisk sone, ettersom de minste kystbåtene fisker langs norskekysten. I tillegg fisker ringnot, SUK (snurpere uten konsesjon) og trål også deler av sin kvote i britisk sone, sørøst av Shetland.

– Det ble mye leting i Norskehavet. Det er makrell der, men den står ikke samlet. Derfor har flere båter gått i britisk sone for å få litt større kvantum, sier Garvik.

Den første makrellen i årets sesong var mellom 440 og 500 gram. Kiloprisen lå over 20 kroner. Nå er størrelsen mellom 400 og 440 gram og prisen er noe nedjustert.

– Størrelse gir litt utslag på pris. Det samme gjør kvantum. Men fisken er fin og fettet har satt seg godt i kjøttet. Det er god etterspørsel etter notfanget norsk makrell ute i verden, sier Garvik.

Dårlig vær i vente

Ifølge Garvik har en del av båtene lagt seg til kai i Lerwick på Shetland.

– De har stukket til kai en dag eller to i påvente av at et uvær på vei inn, skal gå over.

Neste uke starter Norge makrellforhandlingene med EU, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland og Russland. I forkant av disse har myndighetene oppfordret fiskerne til å fiske mest mulig i norsk sone.

– Makrellen kjenner ingen grenser, den kan flytte seg inn på norsk side av Nordsjøen om en dag, neste uke, eller neste måned, eller når som helst. Den går etter maten og den er glupsk på det meste. Det er det som gjør den så spennende, sier Garvik.

Enkelte båter er allerede ferdig med makrellkvoten. Vanligvis er makrellsesongen over i oktober en gang, når NVG- silda tar over.